kat. en dempervervangers

Voor optimale sound en performance heeft Novus tevens een groot assortiment aan katalysator vervangers (niet straatlegaal) en voor- en tussendemper vervangers.